Inspector SSM

Inspectorul in domeniul securitatii si sanatatii in munca se ocupa in principal cu: organizarea activitatii de sanatatea si securitatea muncii...Tip de curs

Curs de Perfectionare

Cod COR/CN

Cod COR/CN: 315 219


Certificat de absolvire (Specimen)
Inspectorul in domeniul securitatii si sanatatii in munca se ocupa in principal cu:
- organizarea activitatii de sanatatea si securitatea muncii (SSM),
- asigurarea semnalizarii de securitate si sanatate in munca,
- instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca,
- asigurarea personalului cu echipament individual de protectie / lucru,
- monitorizarea activitatii de SSM,
- prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului,
- coordonarea activitatilor de interventie in cazuri de necesitate,
- investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor.
 
DESPRE CURS

    Acest curs se adreseaza persoanelor ce doresc sa profeseze în domeniul protectiei muncii. În cadrul cursului au loc discutii libere pe baza suportului informativ (oferit GRATUIT) si a legislatiei de protectia muncii (securitate si sanatate în munca). Metodele moderne utilizate în predarea acestui curs îl transforma într-unul extrem de accesibil.
Cursul urmareste însusirea de catre cursanti a cunostintelor de baza pe linia securitatii si sanatatii în munca, precum si dobândirea si antrenarea capacitatilor de aplicare corecta si concreta a notiunilor de baza în activitatea de protectia muncii.
Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei .
    Cursul de Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca este atat pentru studii medii cat si pentru studii superioare, se adreseaza tuturor celor care doresc sa indeplineasca atributii in domeniul sanatatii si securitatii in munca, in cadrul firmelor/institutiilor in care activeaza (HG 1425/2006 din 11 octombrie 2006 actualizata la 5 mai 2011).
 
BENEFICII

Pe perioada cursului veti acumula cunostintele necesare elaborarii :
- planului de prevenire si protectie
- instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca
- tematicii si fiselor individuale de instruire
- listei interne de acordare a echipamentului individual de protectie, alimentatiei de protectie si materialelor igienico-sanitare
- documentelor CSSM
- documentelor de cercetare a accidentelor de munca ce se soldeaza cu incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile.
La acest curs veti dobandi capacitatile solicitate de legislatia specifica in vederea conducerii si coordonarii masurilor de prevenire si protectie la nivelul angajatorului, precum si deprinderile/abilitatile necesare controlului privind modul de respectare/aplicare a prevederilor legale in domeniu.
 
INSCRIERE


MODALITATI DE INSCRIERE
Inscrierea la acest curs se poate face on-line, prin completarea formularelor si prin urmarea tuturor pasilor recomandati pentru inscriere, sau direct la secretariatul companiei.
 
CONDITII DE INSCRIERE
- Apt medical
- Studii liceale absolvite cu sau fara Diploma de bacalaureat
 
OBIECTIVE GENERALE
Obiectivul principal consta în formarea de specialisti in domeniu la nivelul standardelor europene.
 
NUMAR MAXIM DE LOCURI
Pregatire teoretica:  28
Instruire practica:  14
 
DURATA CURSULUI
10 (zece) zile
 
PERIOADE DE CURS
-  ianuarie – aprilie
-  mai – august
-  septembrie – decembrie
 
Urmatoarea serie va incepe in luna aprilie 2012.
 
COMPETENTE DOBANDITE IN URMA CURSULUI
1. Dezvoltare profesionala
2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
3. Aplicarea normelor de protectia mediului
4. Organizarea activitatii de prevenire si protectie
5. Promovarea unei culturi pozitive de sanatate si securitate
6. Stabilirea semnalizarilor de securitate si sanatate
7. Instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca
8. Asigurarea echipamentelor individuale de protectie
9. Prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului
10. Investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale
11. Monitorizarea aspectelor de securitate si sanatate in munca
12. Coordonarea activitatilor de evacuare si interventie in caz de necesitate
Nota: Aceste competente vor fi certificate si mentionate pe suplimentul descriptiv al cursului, supliment ce  insoteste certificatul de absolvire.
Cursul are un puternic caracter interactiv, îmbinând elemente de teorie cu activitati practice. Acest curs îsi propune sa sprijine participantii în dezvoltarea competentelor specifice ocupatiei, o atentie deosebita acordându-se dezvoltarii abilitatilor practice.
 
CUI SE ADRESEAZA CURSUL
Cursul se adreseaza atât persoanelor care si-au dobândit partial competentele pe cai informale si doresc o perfectionare in domeniu cat si persoanelor care doresc sa se pregateasca pentru aceasta profesie.
 
METODE DE INSTRUIRE
Programul utilizeaza tehnici europene de predare si instruire, se bazeaza pe interactivitate, aplicatii, exercitii si ofera participantilor posibilitatea de a-si dezvolta rapid aptitudinile, abilitatile si competentele.
 
LOCUL DE DESFASURARE
pentru pregatirea teoretica
Clubul SNC, Bld. Tomis, Nr.96, Constanta
pentru pregatirea practica
S.C. SELGROS CASH & CARRY S.R.L.
SC ROM CONSULTING EXPLORER SRL

LECTORI
-  Mihai Gabriela
 
RESPONSABIL CURS
-  Mihai Gabriela
 
MODALITATI DE EVALUARE
Ø  initiala
      Test de aptitudini
Ø  pe parcurs
Evaluari ale modului de organizare si desfasurare a procesului de formare si a prestatiei formatorilor prin: vizite la orele de pregatire teoretica sau la practica; chestionarea cursantilor cu privire la modul de desfasurare a procesului de formare; dezbateri cu formatorii privind modul de organizare si desfasurare a procesului de formare
 
Ø  finala
Evaluari ale modului de realizare a obiectivelor generale prin respectarea continutului programului de formare prin verificarea competentelor dobandite.
 
STRUCTURA CURSULUI
Partea teoretica a cursului are loc pe toata durata cursului de la 16.00 la 20.00 sau in week-end de la 9.00 la 13.00.
 
Module de pregatire
  • TEHNOLOGIA MESERIEI
  • INSTRUIREA PRACTICA
 
RATE & REDUCERI

 
Ø  Modalitati de plata
o  Numerar
o  OP
o  Integral sau in 2 rate
 
 
Ø  Reduceri pret
-  15 % din contravaloarea programului de pregatire pentru studenti si someri
-  30% din contravaloarea programului de pregatire pentru cei care au mai urmat un curs la centrul nostru de formare profesionala
-  100 lei pentru plata integrala

Durata

10 zile

Pret

Autorizatie Inspector Ssm

Discipline Inspector Ssm

Competente Inspector Ssm


Lectori

"Va asteptam la cursurile in domeniul securitatii si sanatatii in munca"


Alege Tu Profesia! Inscrie-te acum: suna la 0241.619.709!